Thursday, January 8, 2009

வாழ்க்கை எனும் விளையாட்டுத் திடல் -1
கலில் சிப்ரான் -மொழி பெயர்ப்பு

வலிமைக்கு அஞ்சி ஒடுங்கும் மெலிமையின்
நூற்றாண்டு புகழை விட
அழகை அன்பை தேடலுக்கான
மணி நேர நேர்வு மதிப்புமிக்கது.

அக் கணத்தில் தோன்றும் மாந்த உண்மை,
மற்றும்
அந்த நூற்றாண்டில் உறங்கும் உண்மை
பதட்டமளிக்கும் கனவுகளின் ஓய்வற்ற கரங்களுக்குள்.

அக் கணம் ஆன்மா தான் அறியும்
இயற்கைச் சட்டங்கள்,
அந் நூற்றாண்டிற்காக
மனித சட்டங்களுக்குள் அவள்
தன்னை தளையிட்டுக் கொள்கிறாள்;
ஒடுக்கு முறை
இரும்பு விலங்குக்குள் அவள்

Tuesday, January 6, 2009

"தோல்வி"

தோல்வி,என் தோல்வி,
என் தனிமை, தனி நிலை;
நீ எனக்கு மிக நெருக்கம்
ஆயிரம் வெற்றிகளைவிட,
உலகப் புகழ் அனைத்திலும்
என் நெஞ்சுக்கு மிக நெருக்கம்.

தோல்வி,என் தோல்வி,
என் தன்னறிவு, என் எதிர்ப்பறிவிப்பு,
இன்னும் நான் இளைஞன்
விரைவாளன் உன் வழி நான் அறிவேன்
வாடிப்போகும் வாகைப் பொறிகளில்
நான் சிக்கமாட்டேன்.
உன்னில் நான் கண்டேன் தனி நிலை
தவிர்ப்பும், இகழ்ச்சியும்.

தோல்வி, என் தோல்வி,
என் உடைவாளே, கேடயமே,
உன் விழிகளில் நான் படித்தேன்
முடிசூட்டுவது என்பது
அடிமையாக்குவது,
புரிந்து கொள்வது என்பது

மட்டம் தட்டுவது,
பற்றிக் கொள்வது என்பது
ஒருவனின்
முழுமையை அடைவது
பழுத்த பழமாகி
நுகர்ச்சிக்கு பயன்படுவது.

தோல்வி, என் தோல்வி,
என் துணிவான தோழனே,
நீ கேட்க வேண்டும்
என் பாடல்களை,
என் அழுகையை,
என் அமைதியை,

சிறகடிக்கும் ஒலியை
நீ மட்டுமே பேச வேண்டும்,
தூண்டிடும் கடல்களின் அழைப்பை,
இரவில் எரியும் மலைகளை,
நீ மட்டுமே செங்குத்தான
பாறை அமைப்பிலான
என் ஆன்மாவை அடைய முடியும்.

தோல்வி, என் தோல்வி,
என் இறப்பில்லா துணிவே,
நீயும், நானும் சேர்ந்து சிரிப்போம்
சூறாவளியுடன்,

நம்முள் இறக்கும் அனைத்துக்கும்
நாம் இருவரும் சேர்ந்தே
புதை குழி தோண்டுவோம்,
விருப்பத்துடன் நிற்போம் வெயிலில்,
நாம் தீங்கானவர்களாக.

( கலில் சிப்ரான் கவிதை- மொழி பெயர்ப்பு)

Saturday, January 3, 2009

பெருமை!

செருப்படி!
வெறுப்படி!
உருப்படி!
சோடி செருப்புக்கு
பெருமை!

அது சரி!
வாங்கியவன்
உயர்ந்து விட மாட்டானா?

நம்பிக்கை, பழமை,
என்னவாகும் போட்டியில்?
வென்றது!
ஏலத்தொகையில் காலணி!

காலனி எதிர்த்த,
பத்திரிக்கை தர்மம்!
மெசப்பட்டோமிய நாகரிக,
தன்மானம்.....

Friday, January 2, 2009

அச்சம்

கப்பிரியேலா மிச்ட்ரல்
(மொழி பெயர்ப்பு)

என் குழந்தையை மாடப்புறாவாக்கும்
அவர்கள் முனைப்பு எனக்கு விருப்பமில்லை;

அவள் வானத்தில் சிறகடித்து பறந்து விடுவாள்
மீண்டும் என் கதவின் அருகே திரும்பாள்;

என் கைகள் அவளை நீவி விட இயலா
இறவாணத்தில் கூடு அமைத்திடாள்.

என் குழந்தையை மாடப்புறாவாக்கும்
அவர்கள் முனைப்பு எனக்கு விருப்பமில்லை;


அவர்கள் என் குழந்தையை இளவரசியாக்கும்
முனைப்பு எனக்கு விருப்பமில்லை,

சிறிய பொன் காலணி அணிந்து
எவ்வாறு அவள்
களத்தில் விளையாட இயலும்?

இரவு சாய அவள்
என்னருகே இருந்திட மாட்டாள்.

அவர்கள் என் குழந்தையை இளவரசியாக்கும்
முனைப்பு எனக்கு விருப்பமில்லை.

அதைவிட அவர்கள்
அவளை இராணியாக்க கூடும்.

அரசவையில் அவள் நிலை உயரக்கூடும்
என் பாதங்கள் அணுக இயலா உயரத்தில்.

இரவு காலங்களில் தாலாட்டி
உறங்க வைக்க இயலாது.

அவர்கள் என் குழந்தையை இராணியாக்கும்
முனைப்பில் எனக்கு விருப்பமில்லை.

Thursday, January 1, 2009

கசப்பான பாடல்

என் குழவியே வா,
ராசா ராணி விளையாட்டு
விளையாட.

இவ் விளை நிலம் உம்முடையது,
உனக்கு அன்றி வேறு எவருக்கு?
அசைந்திடும் தானிய வயல்கள்
உறுதியான வளர்ச்சி,
உமக்காக.

இப் பள்ளத்தாக்கு முழுமையும்
உமக்குச் சொந்தம்,
அன்றி வேறு எவருக்கு?
தேன் அளிக்கும் பழத்தோட்டங்கள்
நாம் மகிழவே.

(பெத்லேகம் குழந்தை
நடுங்கியது போல்
நீ நடுங்கினாய் என்பது
இல்லை,
அது உண்மை இல்லை
உம் தாயின் மார்பகங்கள்
தீங்கான செயலால் வற்றியது
என்பதும்!)

செம்மறி வளர்கிறது
அடர்ந்த மயிர்களுடன்,
அதில் உறுதியாக கம்பளி
நெய்வேன்,
மந்தைகள் யாவும் உம்முடையதே.
வேறு எவருக்கு அது உடமையாகும்?

மாலை நேர பாடல்களில்,
கொட்டிலில்
மடி சுரக்கும் இனிமையான பால்,
அறுவடைக் காலங்களில் சேமிப்பு,
யாவும் உம்முடையதே.
வேறு எவரின் உடமையாகும் இது?

(பெத்லேகம் குழந்தை
நடுங்கியது போல்
நீ நடுங்கினாய் என்பது
இல்லை,
அது உண்மை இல்லை
உம் தாயின் மார்பகங்கள்
தீங்கான செயலால் வற்றியது
என்பதும்!)


ஆம், என் குழவியே,
ராசாவாக, ராணியாக
நாம் ஆடலாம்,
விளையாடலாம்.

கப்பிரியேலா மிச்ட்ரல்- (மொழி பெயர்ப்பு)

துயருறும் தாய்

கண்ணுறங்கு, கண்ணுறங்கு
என் மகனே,
கவலையின்றி, அச்சமின்றி,
என் ஆன்மா உறங்காத போதும்,
நான் ஓய்வுறாத போதும்.

கண்ணுறங்கு, கண்ணுறங்கு
இரவில் மெல்லிய
உம் முணு முணுப்பு
பச்சைப் புல் இதழினும்,
ஆட்டுக் கம்பளி பட்டினும்
மென்மையானது.

உன்னுள் என் ஊண் உறங்க
அதனுடன் என் அச்சமும்,
கவலையும்,
உன்னுள் என் விழிகள் மூட
என் நெஞ்சமும் உறங்கட்டும்.

- கப்பிரியேல் மிச்ட்ரல்-( மொழி பெயர்ப்பு)